«ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΚΛΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΟΥ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

1.διευκολύνει την ρουτίνα νοσηλείας ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

2.καλύπτουν τα νεα πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 60 60 1252 για ασφάλεια από πτώσεις κι ακούσιες κινήσεις.

3.Με ενσωματωμένο ζυγό για άμεσο υπολογισμό της δοσολογίας φαρμάκων,παρακολούθηση κατά την αιμοδιήθηση κτλ

4.με σύστημα ακτινογραφίας ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΗΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ και χρήση σύγχρονων ακτινοσκοπικών μηχανημάτων λ.χ C –ARM

Και πολλά ακόμη πλεονεκτήματα που αναβαθμίζουν κι εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες υγείας! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»

UniqueTemp Κουβέρτα θέρμανσης

Εκτύπωση

Why UniqueTemp°?

Cutting-edge temperature management systems – upgrade your OR with Geratherm UniqueTemp°

UniqueTemp° is the hypothermia prevention system that completely revolutionises the work of anaesthetists and makes their task very much easier. The system provides heat faster and more effectively than any other competitor product in the world, ensuring maximum comfort for OR patients and considerably lowering the costs incurred by inadequate temperature management.

Anesthesia benefits

 • Optimum and direct conduction of heat
 • Very short warm-up period and even distribution of heat
 • Can be connected to any number of warming blankets

Surgery benefits

 • No noise from fans
 • No hazardous dispersion of germs or particles through air disturbance
 • No release of heat into the environment

Operation Management benefits

 • The lowest-cost warming system per application (with reusable covers)
 • Precise calculation of costs according to time units
 • No running costs from the changing of contaminated air filters

The control unit

UniqueTemp° – Its unique combination of high-performance warming systems and sophisticated safety sensor technology provide concentrated professional support for all surgical operations.

Individual blanket control
Automatic identification and individual temperature management of connected blankets (precision settings between 30 °C and 42 °C)

Body core temperature measurement
Continual temperature measurement using the MET 400 standard enables data to be recorded for patient documentation

Optimum hygiene characteristics
Touch screen technology- flat surface, easy to disinfect and resistant to sprayed water.

The warming blankets

UniqueTemp° – The state-of-the-art microchip-controlled digital technology of the Geratherm UniqueTemp° Warming System guarantees a fully-automated system for a wide range of applications in many different situations.

OP blankets

UniqueTemp° – The latest polymer technology and special surface coating create an ideal symbiosis between the very highest safety standards and maximum efficiency in our warming blankets.

Just plug and warm
The single-cable plug-in system means that up to 4 warming blankets can be added or removed – even during the operation

Innovative materials
Antibacterial, blood and fluid resistant reusable covers, suitable for wiping with disinfectant and washable at up to 95 °C alternatively, textile disposable covers (sterile and non-sterile)

 • Ingenious warming blanket technology
 • High-performance warming technology and safety sensor technology enable our blanket to be used for X-ray, ultrasound and CT procedures, latex-free, resistant to breakage and bending

Patient positions
Optimum warming blanket handling for difficult patient positions

Operating table pad

UniqueTemp° Jelly – the actively warming operating table pad is the ideal complement to the UniqueTemp° patient warming system and provides comprehensive intraoperative thermal management with maximum comfort and convenience.

UniqueTemp° Jelly | end product properties

Actively warming operating table pad
Even distribution of warmth over the entire surface

Optimum pressure relief
Thanks to special pressure-relieving fabric

Up to 5 elements on one control unit
Ideal as a complement to the UniqueTemp° OR warming blankets

Hygienic and reusable
Owing to welded edges and special PU coating

Recovery blankets

UniqueTemp° Recovery – the full body blanket for pre- and post-operative care – is the ideal complement to the Geratherm UniqueTemp° OR and provides comprehensive hypothermia prevention in almost all clinical applications.

UniqueTemp° Recovery | end product properties

PRODUCT advantages

 • Connection of up to two warming blankets to just one UniqueTemp° control unit
 • Reusable

PREOPERATIVE advantages

 • Prevents preoperative loss of body warmth by the patient
 • Reduces the risk of intraoperative accidental hypothermia

POSTOPERATIVE advantages

 • Reduces the amount of time spent in the recovery room
 • Improves the patient’s sense of well-being 

Enamed Copyright © 2013 - 2015 isol 2014 Web Design & support by MrPcDoctor.gr